Основне про абетку, вимову й правопис

Фонетична система сербської мови складається з 30 основих фонем, з яких 5 є голосними: [а], [е], [и], [о], [у]; 5 є м’якими приголосними: [ј], [љ], [њ], [ћ], [ђ] й 20 є твердими приголосними: [б], [в], [г], [д], [ж], [з], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ч], [џ], [ш].

В основному, у сербській мові діє фонетичний правопис; це означає, що більшість слів ми пишемо так, як і вимовляємо.

У сербській мові не діє редукція; це означає, що сербські голосні вимовляються однаково незалежно від позиції (єдина різниця між наголошеними й ненаголошеними голосними - тривалість).
- [а], [о], [у] — вимовляються переважно так само, як в українській мові ([о] завжди читаємо як о!)
- [е], [и] — є твердими, вони твердіші за українські є та і, але м’якіші за е та и.

М’які приголосні у сербській мові вимовляються однаково незалежно від оточення, приблизно так: [ј] вимовляємо як й, [љ] вимовляємо трохи м'якше за ль, [њ] — трохи м'якше за нь, [ћ] трохи м'якше за чь, а [ђ] вимовляється приблизно як джь.
Тверді приголосні у сербській мові теж вимовляються однаково незалежно від оточення, приблизно так:
[б], [в], [д], [ж], [з], [к], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ш] — вимовляються приблизно як в українській мові;

  • [г] вимовляється як українське ґ.
  • [л] сербське і українське л відрізняються за місцем утворення (коли вимовляємо сербське л кінчик язика доторкається не зубів, а тої частини піднебіння, яка знаходиться біля них), тому українське л є трохи твердіше за сербське.
  • [ч] вимовляється трохи твердіше за українське ч.
  • [џ] вимовляється приблизно як дж.

Окрім голосних, у сербській мові, в окремих випадках, наголошеними бувають і приголосні р, л, н, зокрема р (крв, прст, монокл, бицикл).
Сербський наголос є мелодійним і обмежено-вільним. У сербській мові є чотири типа наголосу, але більшість носіїв мови вимовляє три (Белградська область, центральна Сербія), або навіть два (південна Сербія).
У сербських словах наголос ніколи не буває на останньому складі! (Увага: винятком є деякі запозичені слова на кшталт елемент, аргумент і подібні, які більшість мовців вимовляє з наголосом на останньому складі, але ця вимова вважається неправильною й не літературною.)

Офіційним письмом у Сербії є сербський варіант кирилиці, але у повсякденному житті дуже часто зустрічається й латиниця (теж сербський варіант).

Ось як вони виглядають на письмі:

azbuka6gn.jpg

Зокрема кирилиця:

azbuka.JPG

Звантажити цю статтю одним файлом rtf (zip) 11,2 КБ

Автор публікації: Kycja © 2010

Коментарі

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License